Om Fibex AS

Fibex AS er et sikkerhetsfirma som primært forhandler adgangskontroll og porttelefoner.
Med ca. 50 års samlet erfaring innen bransjen ønsker vi å videreføre den support og kundeservice vi er blitt kjent for, og bygger opp et forhandlernett i Norge.
Sammen med forhandler vil vi bearbeide kundene, og Fibex vil selvfølgelig delta i de markedsaktivitetene du måtte ha.

Det finnes en del brosjyrer på Norsk som er tilgjengelig elektronisk. Fibex AS vil også gjennomføre produktannonsering og produktkurs.
Vi håper at du vil benytte Fibex AS som leverandør, og vi føler oss sikre på at vi har et meget konkurransedyktig produktspekter.


Fibex AS
Parkveien 23
1405 Langhus

E-post: fibex@fibex.no
Telefon: 477 10 400

Org. nr. 990 544 638

Kontakt Fibex AS

Ønsker du å komme i kontakt med Fibex AS, er du hjertelig velkommen til å ringe oss på 477 10 400, eller du kan klikke på linken under for kontaktskjema!


Kontakt Fibex AS

Leverings- og betalingsbetingelser

Alle priser er eks. 25 % mva.


Betalingsbetingelser: 20 dager etter faktura.

Ved for sen betaling belastes 8,50 % forsinkelsesrente.


Leveringsbetingelser: Fritt levert til Fibex AS lager Langhus


Reklamasjon: Ved mottagelse av varen må kjøper inspisere varen, og reklamere evt. feil

innen 14 dager.


Garanti: Fibex forplikter seg til å utbedre mangler som skyldes materiell- eller konstruksjonsfeil og som reklameres senest innen utløpet av garantitiden for produktet. Utbedring skjer ved reparasjon evt. utskifting av deler eller ved omlevering av varen etter Fibex valg. Utskiftede deler tilfaller Fibex.

Normalt to års garanti gjelder på Fibex' produkter.

Ved reklamasjon skal Fibex AS kontaktes på forhånd for å tildeles et Returnummer.

Er forseglingsskruer brutt på produktet, bortfaller garantien.


Retur av produkter: All retur skal på forhånd godkjennes av Fibex. Ved henvendelse vil det bli tildelt “Retur nr.” som merkes på alle papirer samt vår referanse (kontaktperson hos Fibex AS) for at returen skal kunne krediteres.

Hva som er feil med produktet, må det opplyses om, sammen med returnert produkt.

Kreditering aksepteres kun innen 1. mnd. fra faktura dato. Produktene må returneres i ubeskadiget (forseglet) og original forpakning.

Kredit ved retur er maksimalt 80 %.


Ansvar: Fibex' ansvar ved mangler er begrenset til utbedring i henhold til ovennevnte.

Fibex er således ikke ansvarlig for skade på person, for tapt fortjeneste og/eller annet direkte eller indirekte tap forårsaket av mangler.


Eiendomsforbehold: De leverte varer forblir Fibex` eiendom til de er fullt betalt.


Tvister: Ved tvister som utspringer av kjøpet, vedtar partene Oslo byrett som verneting.


Fibex AS tar forbehold om prisendringer